چهارشنبه 10 مرداد‌ماه سال 1386
حرامزادگان !
خوشا به حال حرامزادگان که زاده عشق اند
بدا به حال ما که زاده عقل ایم
وای به حال آنان که زاده حماقت اند