یکشنبه 14 مرداد‌ماه سال 1386
عقل !

هیچ چیز در دنیا بهتر از "عقل" تقسیم نشده ، چون هرکسی فکر می کند بیشتر از بقیه دارد !

دکارت هم حرفهای جالبی میزده ها !