یکشنبه 18 شهریور‌ماه سال 1386
اصالت ایرانی !

ایرانی اصیل کیه ؟

یک ایرانی اصیل کسیه که :

هوای همه رو داشته باشه بدون در نظر گرفتن اینکه اصولاً حق با کیه !

همیشه به خانواده و دوستاش وابسته باشه تا بتونه از وحدت ملی دفاع کنه. استقلال بی اصالتیه !

اهل بحث و جدلهای بیخود و ضایع کردن طرف مقابل باشه چون کوتاه اومدن تو مرام ایرانی نیست !

سنت غیبت و بحثهای خاله زنکی رو بعنوان یک سنت اصیل ایرانی حفظ کنه !

از خوشی های اصیل ایرانی مثل قلیون ، مخدرات و داف بازی حتماً استفاده کنه !

برای تربیت نسلهای بعد از خودش حتماً از تحقیر و توهین (و چاپلوسی) استفاده کنه !

تا میتونه از دین و مذهب بد بگه چون بهرحال اصالت ایران زمین متعلق به قبل از حملة عربهاست !

به تاریخ کاری نداشته باشه چون خود به خود دوباره تکرار میشه ! سیاست هم همینطور !

سنت اصیل و تاریخی تقلید (چشم و همچشمی) رو در همه ارکان زندگی بکار ببنده !

بجای فکر و کتاب و کارای سازنده دنبال دعوا و لات بازی و گنده گوزی و مرامهای خفن ایرانی باشه !

خلاصه از هرگونه پیشرفت در هر زمینه ای جداً خودداری کنه چون ممکنه به اصالتش لطمه جدی بزنه !

به امید سربلندی و بازگشت به اصالت ایران عزیززززززز !