دوشنبه 14 آبان‌ماه سال 1386
فرق ما باهم

               

تو درس می خونی تا به اعتبار و شهرت برسی

من درس می خونم چون از دونستن و درک، لذت می برم

تو کار می کنی تا پول در بیاری

من کار می کنم چون احساس خوبی بهم میده

تو پول در میاری که جزو پولدارها شی و همه بهت احترام بذارن

من پول در میارم که خرجش کنم و حالشو ببرم

تو غذایی می خوری که برای بدنت خوب باشه و بتونی به زیستنت ادامه بدی

من غذا می خورم چون مزشو دوست دارم و خیلی کیف داره

تو با آدمها دوست می شی تا بهت حال بدن و غصه هارو ازت دور کنن

من باهاشون دوست میشم چون از همه آدما خوشم میاد و هیچی هم از کسی نمی خوام

تو با کسایی معاشرت می کنی که برات استفاده دارن ، چه مادی چه معنوی

من با کسایی میرم میام که دوسشون دارم حتی اگه برام ضرر داشته باشند

تو عاشق میشی چون طرفت از همه معیارها نمره اش بیسته ، فقط همین

من عاشق میشم چون دوسش دارم حالا هرچقدر هم که آدم بی خاصیتی باشه

خلاصه ، تو کارایی می کنی که به نفعته ، فقط به نفعته !

ولی من کارایی می کنم که دوست دارم و دلم می خواد و معمولاً به نفع بقیه است! هه هه

از اونجایی که دلایل تو برای زندگی تو سرته و مال من تو قلبم ،

اگه گفتی به کی بیشتر خوش می گذره ؟

اگه گفتی کی خوشبخت تره ؟
اگه گفتی اعتماد به نفس کی بیشتره ؟

اگه گفتی کی از زندگی و خودش و روابطش راضی راضیه ؟

اگه گفتی کی باید تا آخر زندگی بدو بدو کنه تا شاید به خوشبختی برسه ؟

می دونی، مهم اینجاست که من می تونم مثل تو زندگی کنم ولی تو اگه مثل من زندگی کنی از بین میری !!!

ههههه ...... چقدر آدم دلش میسوزه وقتی میبینه تو مثل بقیه ای ولی من با همه فرق دارم !!!