پنج‌شنبه 13 خرداد‌ماه سال 1389
دعا

خداوندا ...

گناهان مرا ببخش تا دوباره گناه کنم

وجدان مرا پاک گردان تا با خیال راحت به آلوده کردن خویش بپردازم

به من ثروت ارزانی دار تا بدون تلاش همه چیز را مصرف کنم و از بودن خویش احساس رضایت کنم

مرا توانا کن تا همه را با ترس و وحشت به فرمان خود در آورم

پدر و مادرم را حفظ کن تا دیگر نیازی به کار نداشته باشم

دوستانم را زیادتر کن تا بیشتر بیازارمشان

معلمان و اندیشمندان را از بین ببر تا من احساس باسوادی کنم

زنان و دختران را احمقتر کن تا من احساس خردمندی کنم

شیطان را در پناه خود حفظ کن تا من همه تقصیرات را به گردنش اندازم

آمین