دوشنبه 18 مرداد‌ماه سال 1389
منابع انرژی

در مدرسه یاد گرفتیم که منابع تجدید پذیر و تجدید ناپذیر انرژی کدام ها هستند ولی هیچکس این سوال جدی را نپرسید :

 

 

عشق جزو کدامیک از منابع است ؟