دوشنبه 15 شهریور‌ماه سال 1389
برادران جاودان

در متون کهن روم باستان از نام دو برادر اسطوره ای با نام های رموس و رمولوس یاد شده است که پس از تحقیقات گسترده باستانشناسان روشن گشت که نسخه جعلی از نام دو برادر ایرانی پادرموس و پارهمولوس میباشد. این دو اسطوره ایزدی که نامشان تا قرنها بعد بصورت های متفاوت در متون ادبی و حتی کتب مقدس ثبت شده از جمله قهرمانان رمزآمیز و همیشه جاوید در سرزمین ایران و میانرودان اند که نامهایشان بهمراه لقب خانواگیشان به زبانهای مختلف چنین آمده است :  

 

ایرانی باستان

Paetra

Paerahoma

Puladinsangha

یونانی باستان

Petros

Paremos

Polandopolous

رومی باستان

Padremos

Paremolus

Polisandrus

لاتین

Patrix

Aprimus

Puludaxtus

عبری

Pedru

Abraha

Paoladkhani

عربی

Badraha

Ibrahim

Baladassanja

روسی

Padrevno

Parhamov

Polatzidrovich

ایتالیایی نوین

Pedro

Paramo

Pulossani

اسپانیا کاستیل

Piedro

Poramico

Pilosanguena

انگلیسی

Peter

Abraham

Pladestone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پیشگویان کهن بر این باور بودند از آنجاکه این دو خدای اساطیری بعنوان "جاودان روانان" یاد شده اند ، در همه زمانها زنده باشند. به باور این پیشگویان احتمال دارد آندو همینک به شکل دو فرشته یا دو انسان آرمانی در میان مردم عادی حضور داشته باشند .

(به نقل از مجله کهندژنامه - شماره دوم )